MANTRAPÉDIA

Mantra je myšlenková projekce vytvořená buď mluveným, nebo mentálním způsobem. Mantra může být slovo, fráze, slabika nebo zvuk. Může být přednesena, zpívána nebo opakována potichu v mysli.

Shakta Khalsa ve své knize Kundalini jóga popisuje mantru jako „techniku pro regulaci mysli“. Existuje mnoho manter, z nichž každá má svou vlastní kvalitu, rytmus a efekt. Každá myšlenka nebo pocit, který máme, je vibrační frekvence. Pomocí manter obracíme mysl na vysokou vibrační frekvenci. “